Information til Vikinger / Information for Vikings

Alt bør læses grundigt!! / All should be read thoroughly!

Smedenes Vikingemarked  er åben for vikinger fra torsdag den 31. Maj – søndag den 3. juni, 2018

Smedenes Vikingemarked er et non­profit arrangement, der har til formål at skabe en ramme, hvor vikinge­entusiaster kan mødes og udveksle erfaringer samt at formidle vikingetidens håndværk med særlig vægt på smedning og jernfremstilling til et bredere publikum fra Østjylland og resten af  Gorms den gamles rige. Vores formål er at markedet  forbliver en årlig tilbagevendende begivenhed på Kysing Strand, som kan tiltrække mange gæster fra nær og fjern både publikummer og vikinger. Der hersker markedsfred på smedetræffet! Her er ingen tiende ­ det er et nonprofit marked! Al overskud fra markedet vil gå til at arrangere næste smedetræf!

Tilmeldingsskema udfyldes nederst på denne side / Registrationform is filled at the bottom of the this page

Da vi har valgt at deltager-gebyret i år kun skal gælde for kul, er prisen kun latterlige 5okr.

Vi har plads til 40 telte, ca. 80 voksne deltagere. / We can accomodate 40 tents, about 80 participants.

Fokus er på smedning og det gode håndværk. Vi har selvfølgelig også plads til de gode kræmmere som sælger godt vikingehåndværk.

Derfor håber vi at du vil lave en god beskrivelse i din tilmelding, da det kan blive nødvendige at udvælge mellom ansøgte deltagere, ud fra de vikinge-aktiviteter som du ønsker at vise frem gennem weekenden.

Tidsfrister: 2019

Tilmelding inden 1. maj 2019 Svar på ansøgning gives senest 5. maj 2019

Betaling for deltagelse kan ske ved indbetaling til Sparekassen Kronjylland på Regnr: 6116 Kontonr: 0012820941

Senest 20. maj 2019 – Husk at skrive hvem du betaler for!

Markedsregler

Der hersker markedsfred på smedetræffet! Her er ingen tiende ­ det er et nonprofit marked!

Pladsen på Kysing Strand er meget smuk og ejet af Naturstyrelsen ­ pas godt på den (efterlad den som du kom),

så vil der højest sansynlig også være mulighed for udsigt til både vikingesmede og Himmel og Hav næste år på Kysing Strand!!!

Alle har et fælles ansvar for at smedetræffet skal blive en hyggelig oplevelse for både deltagere og gæster.

Tøj, udstyr og salgsartikler skal være relatert til vikingtid. Hunde må holdes ved teltet og altid i snor. Ingen heste, bjørne eller ulve på pladsen!

Brud på markedsregler kan medføre bortvisning. Deltager er selv ansvarlig for evt. udgifter som påløper grundet dette.

Hvad koster det at deltage? Cost for participation?

50 Kr. pr. person som er fyldt 14 år, børn gratis.

50 Kr. pr. person over the age of 14, children free.

Prisen inkluderer fuld forplejning fra fredag aften til søndag/price include all meals from friday to sunday:

Mad: fredag aften ­- lørdag brunch og festmenu om aftenen -­ søndag brunch.

Food: friday dinner – saturday brunch and evening feast – sunday brunch.

Brænde -­ wood, Kul -­ charcoal, Jern -­ iron

Deadlines: 2019

Registration before 1st of may 2019

Answers will be given before 5th. of may 2019

Payment for participation can be done by transfering money to IBAN no: DK4461160012820941 BIC: KRONDK22

Must be paid before 20th. of may 2019 – Remember to sign all names on transfering­note!

Market rules

The marketpeace is a strict rule!

There is no tax for trading ­it is a non­profit market!

Kysing Strand is very beautiful and owned by the The Danish Nature Agency­ take care of the place (leave it as when you came) ­

so that we again can get the view of blacksmiths, sky and sea ­next year on Kysing Strand!

Everyone has a responsibility for the festival to be a pleasant experience for participants and visitors.

Clothing, equipment and selling articles should be related to the Viking Age. Dogs must be kept by the tent and always on leash. No horses allowed!

Violations of the market and camp rules can result in expulsion. Participants are responsible for any expenses incurred due to this.

Husk at udfylde alle felter i skemaet og TJEK at mailadressen er korrekt!

Tilmeldings skema 2019/ Registration form 2019