Information til Vikinger / Information for Vikings

Alt bør læses grundigt!! / All should be read thoroughly!!

Smedenes Vikingemarked  er åben for vikinger fra torsdag den 31. Maj – søndag den 3. juni, 2018

Tilmeldingsskema udfyldes nederst på denne side / Registrationform is filled at the bottom of the this page

Da vi har valgt at deltager-gebyret i år kun skal gælde for kul, er prisen kun latterlige 5okr.

Vi har plads til 40 telte, ca. 80 voksne deltagere. / We can accomodate 40 tents, about 80 participants.

Fokus er på smedning og det gode håndværk. Vi har selvfølgelig også plads til de gode kræmmere som sælger godt vikingehåndværk.

Derfor håber vi at du vil lave en god beskrivelse i din tilmelding, da det kan blive nødvendige at udvælge mellom ansøgte deltagere, ud fra de vikinge-aktiviteter som du ønsker at vise frem gennem weekenden.

Hvad koster det at deltage? Cost for participation?

50 Kr. pr. person som er fyldt 14 år, børn gratis.

50 Kr. pr. person over the age of 14, children free.

Prisen inkluderer fuld forplejning fra fredag aften til søndag/price include all meals from friday to sunday:

Mad: fredag aften ­- lørdag brunch og festmenu om aftenen -­ søndag brunch.

Food: friday dinner – saturday brunch and evening feast – sunday brunch.

Brænde -­ wood, Kul -­ charcoal, Jern -­ iron

Deadlines: 2018

Tilmelding inden 1. maj 2018 / Registration before 1st of may 2018

Svar på ansøgning gives senest 5. maj 2018

Answers will be given before 5th. of may 2018

Betaling for deltagelse kan ske ved indbetaling på Nordea Bank Regnr: 1944 Kontonr: 8979523433

Senest 20. maj 2018 – Husk at skrive hvem du betaler for!

Payment for participation can be done by transfering money to IBAN no: DK6220008979523433 BIC: NDEADKKK

Must be paid before 20th. of may 2018 – Remember to sign all names on transfering­note!

Markedsregler

Der hersker markedsfred på smedetræffet! Her er ingen tiende ­ det er et nonprofit marked!

Pladsen på Kysing Strand er meget smuk og ejet af Naturstyrelsen ­ pas godt på den (efterlad den som du kom),

så vil der højest sansynlig også være mulighed for udsigt til både vikingesmede og Himmel og Hav næste år på Kysing Strand!!!

Alle har et fælles ansvar for at smedetræffet skal blive en hyggelig oplevelse for både deltagere og gæster.

Tøj, udstyr og salgsartikler skal være relatert til vikingtid. Hunde må holdes ved teltet og altid i snor. Ingen heste, bjørne eller ulve på pladsen!

Brud på markedsregler kan medføre bortvisning. Deltager er selv ansvarlig for evt. udgifter som påløper grundet dette.

Market rules

The marketpeace is a strict rule!

There is no tax for trading ­it is a non­profit market!

Kysing Strand is very beautiful and owned by the The Danish Nature Agency­ take care of the place (leave it as when you came) ­

so that we again can get the view of blacksmiths, sky and sea ­next year on Kysing Strand!

Everyone has a responsibility for the festival to be a pleasant experience for participants and visitors.

Clothing, equipment and selling articles should be related to the Viking Age. Dogs must be kept by the tent and always on leash. No horses allowed!

Violations of the market and camp rules can result in expulsion. Participants are responsible for any expenses incurred due to this.

Husk at udfylde alle felter i skemaet og TJEK at mailadressen er korrekt!

Tilmeldings skema / Registration form